ל.מ יועצים סמל לוגו

הלוואות

סוגי הלוואות לעסקים

קרנות פרטיות (פילנתרופיות)


האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

אודות הקרן
האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית (IFLA) הינה העמותה הגדולה ביותר בעולם המעניקה הלוואות ללא ריבית וללא בטחונות.

תנאי סף:
 • המחזור החודשי הממוצע אינו עולה על 150,000
 • היזם צריך להיות בין הגילאים 24 ועד 65.
 • היזם חייב להיות בעל לאום יהודי וזאת ע"י הצגת תעודת זיהוי.
 • יזם שחשבונו מוגבל או היה מוגבל יצטרך להמתין שנה מיום הסרת ההגבלה.

קרן נתן

אודות הקרן
קרן נתן לעידוד יזמים חדשים וחסרי יכולת כספית נוסדה בשנת 2008. עד היום סייעה הקרן בהקמת כ- 500 עסקים מדן ועד אילת במגזרים השונים של האוכלוסייה. הקרן הוקמה במטרה לסייע ולעודד יזמים חדשים חסרי יכולת כספית להקים עסק חדש בישראל.

תנאי סף:
 • ההלוואה מיועדת לעסקים קטנים חדשים.
 • יזם שחשבונו מוגבל או היה מוגבל יצטרך להמתין שנה מיום הסרת ההגבלה.


הקרן לסיוע עסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

אודות הקרן
מדינת ישראל מעמידה ערבות להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בכפוף לבדיקה כלכלית על ידי הגופים המתאמים אשר זכו להפעיל את הקרן ואישור ועדת האשראי בה משתתפים נציגי הבנק, נציגי הגוף המתאם ונציגי התמ"ת.

הקרן מאפשרת מספר מסלולים עיקריים: מסלול להון חוזר, מסלול השקעות, מסלול לעסקים בהקמה, ומסלול מהיר לעסקים קטנים עד 100,000

עבור עסקים חדשים או עסקים קטנים שהמחזור השנתי שלהם אינו עולה על 6.25 מיליון ניתן לקבל הלוואה עד גובה של 500,000

עבור עסקים קטנים ובינוניים שהמחזור השנתי שלהם הוא בין 100 – 6.25 מיליון
ניתן לקבל הלוואה עד 8% מגובה המחזור השנתי.


תנאי סף:
 • יזם שאין כנגדו עיקולים, שקים חוזרים ואכמי"ם.
 • יזם שחשבונו מוגבל או היה מוגבל יצטרך להמתין שנה מיום הסרת ההגבלה.
 • ערבות אישית של היזם.
 • הבנקים עשויים לדרוש מהלווים בטחונות בגובה של עד 25% מגובה ההלוואה.
 • במסלול השקעה נדרש מהיזם להציג 20% השקעת הון עצמי מסך תוכנית ההשקעה.


קרנות הסוכנות היהודית

אודות הקרן
עסקים קטנים הם מנוע הצמיחה כלכלי רב עוצמה. כל עסק קטן חדש שנולד הופך מקור פרנסה למשפחות נוספות בנגב, בגליל, בירושלים וסביבתה. קרנות הסוכנות היהודית לעסקים מעודדת את הצלחתם של עסקים חדשים בפיתוח והרחבת עסקים קיימים בפרט באזורי הפריפריה הגאוגרפית של ישראל.

תנאי סף:
 • יזם שאין כנגדו עיקולים, שקים חוזרים ואכמי"ם.
 • יזם שחשבונו מוגבל או היה מוגבל יצטרך להמתין שנה מיום הסרת ההגבלה.
 • ערבות אישית של היזם.

המרכז היהודי – ערבי לפיתוח כלכלי (קרן סולם)

אודות הקרן
המרכז היהודי – ערבי לפיתוח כלכלי הינו ארגון ללא מטרות רווח שנוסד בשנת 1988 על ידי קבוצת אנשי עסקים יהודית וערבית. העיקרון המנחה של המרכז הינו שיתוף פעולה כלכלי המשלב את פיתוחה של חברה ערבית מצליחה בישראל, מהווה כתנאי הכרחי לשלום, לרווחה וליציבות כלכלית הן בישראל והן באזור כולו.

תנאי סף:
 • הקרן מיועדת לעסקים במגזר הערבי או בבעלות משותפת.
 • יזם שאין כנגדו עיקולים, שקים חוזרים ואכמי"ם.
 • יזם שחשבונו מוגבל או היה מוגבל יצטרך להמתין שנה מיום הסרת ההגבלה.
 • ערבות אישית של היזם.


הלוואות מחברות ביטוח

הלוואות מחברות ביטוח לעסקים למעשה הן עסקאות לטובת ניצול הזדמנויות רכש ומיועדות ללקוחות בעלי פוטנציאל עתידי לקבלת מסגרות אשראי מתחדשות למטרת:

תנאי סף:
 • הלוואת גישור.
 • הלוואות למימון ציוד.
 • הלוואות למטרת הזמנות גדולות.
 • הלוואות למטרת ייצוא וייבוא.
 • הלוואות למטרת רכש.
  ועוד'…

הלוואות מבנקים

משרדנו מסייע ומלווה עסקים וחברות המבקשים להרחיב את הפעילות השוטפת הן בהיקפה והן בתנאיה. למשרדנו ניסיון וידע רחב בבניית פתרונות אשראי בנקאיים, פתיחת קווי אשראי, התאמת אובליגו להתנהלות נכונה של העסק, פריסת הלוואות וארגונם מחדש וכן הלוואות למטרת תזרים מזומנים, הון חוזר והשקעה בעסק.

פגישה עם יועץ

ניתן גם לחייג 08-9330830 נשמח לעמוד לרשותך

Design & Developed by Spiral-Lab